Gratis

Coaching

t.w.v. 600,-

Neem contact op:

Minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft voor werkenden van 45 jaar en ouder een tijdelijke subsidie regeling ingesteld, waardoor je een kosteloos ontwikkeladvies kan krijgen.

Wij helpen je duidelijk te krijgen wat je wensen en mogelijkheden zijn en hoe jij met plezier blijft werken.

Als je voldoet aan deze voorwaarden kan je contact opnemen voor een vrijblijvende belafspraak:

- Je werkt minimaal 12 uur per week

(in loondienst of als zzp-er)

- Je bent niet langdurig ziek

- Je zit niet in een reorganisatie

Loopbaanadvies: gratis door subsidie van de overheid

Minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft voor werkenden van 45 jaar en ouder een tijdelijke subsidie regeling van 600 euro ingesteld, waarmee een gratis loopbaanadvies verkregen kan worden.

Officiële tekst:

"Het doel van het Ontwikkeladvies is dat het deelnemers stimuleert om de regie van hun loopbaan in eigen handen te nemen. Het Ontwikkeladvies geeft inzicht in het toekomstperspectief van het huidige werk, de competenties en toekomstige loopbaanmogelijkheden van de deelnemer. Hierbij gaat het erom dat deelnemers actief gaan nadenken over hoe zij werkend hun pensioenleeftijd kunnen bereiken en uitval door ziekte of werkloosheid kunnen voorkomen. Het product dat uit het Ontwikkeladvies voortkomt is dan ook een persoonlijk ontwikkelplan waarin de deelnemer heeft beschreven wat voor acties hij/zij gaat ondernemen om zijn/haar mogelijkheden te vergroten om aan het werk te blijven tot het pensioen."

Wie komt voor coaching in aanmerking?

Officiële tekst:

"Een niet-werkloze werknemer, ambtenaar of zelfstandige zonder personeel van vijfenveertig jaar of ouder, die voor gemiddeld minimaal 12 uur per week werkzaam is, voor wie geen plan van aanpak is opgesteld of op korte termijn zal worden opgesteld als bedoeld in artikel 4 van de Regeling procesgang eerste en tweede ziektejaar en die geen beroep kan doen op voorzieningen in een door de werkgever vaststelde regeling in verband met een reorganisatie."

Hoe werkt het?

Je bepaalt zelf of je je wilt inschrijven. Hiervoor krijg je van mij een standaard intakeformulier, die ik naar naar de subsidie verlener stuur.

Een aantal onderwerpen zal tijdens de ontwikkeladviesgesprekken aan bod komen zoals een situatieschets en bewustwording van jouw eigen situatie en toekomstperspectieven. Jouw persoonsprofiel waaronder je competenties, kwaliteiten en vaardigheden. Ook de eisen die jij stelt aan arbeidsuren, reistijd, locatie en dergelijke. En een toekomstoriëntatie en adviezen over financiële, persoonlijke en rechtspositionele consequenties.

Het resultaat van het ontwikkeladvies is een persoonlijk ontwikkelplan waarin je beschrijft welke acties je gaat ondernemen om jouw mogelijkheden te vergroten om aan het werk te blijven tot je pensioenleeftijd.

Ik verzorg de administratie en jij bepaalt zelf wat je met het rapport doet en aan wie je het laat lezen.

Onze gesprekken vinden ofwel op kantoor in Rotterdam of in Emmen. Skype behoort uiteraard ook tot de mogelijkheden.

Het ontwikkeladvies kent een maximale doorlooptijd van 2 maanden en wordt door mij aangeboden zolang de subsidiegelden toereikend zijn en worden toegekend.