Relatietherapie

Elkaar niet meer begrijpen, ruzies, verminderde intimiteit, verwijdering of elkaars nabijheid niet meer zo fijn vinden: weinig relaties ontkomen aan deze vervelende ervaringen. Zeker in deze tijd waar we noodgedwongen veel op elkaars lip zitten, kunnen spanningen ontstaan.

Relatietherapie helpt. Overigens niet alleen als er al problemen zijn. Ook om een relatie goed te houden en te verdiepen kan relatietherapie zeer goed helpen.


Relatietherapie

Relaties beginnen vaak zo goed, dat het voor beide partners onvoorstelbaar is, dat er ooit barstjes zullen komen. Barstjes in de zin van ruzie, kritiek, verwijdering, sleur, spanning, elkaar niet begrijpen, onbegrepen voelen, met elkaar leven als broer en zus, zonder intimiteit of met het gevoel van uit elkaar gegroeid te zijn.

Bij relatietherapie schenken we aandacht aan jullie oude en vastgeroeste patronen. Ook geven we inzicht in jullie drijfveren, verlangens en gevoelens. Met meer begrip voor de groei die jij en je partner in het leven doormaken en voor waarin jullie verschillen en in wat jullie bindt, kan ook jullie relatie weer gaan bloeien en zich verdiepen.

We gaan aan de slag met een aantal leuke modellen waardoor jullie begrijpen waarom spanningen onstaan. Ook geven de modellen simpele handvatten om zaken aan te pakken en te herstellen. Ook gaan we oefenen met gesprekstechnieken, het geven en ontvangen van feedback, actief luisteren en het maken en nakomen van gezamenlijke afspraken. En als jullie dat willen, reiken we speelse oefeningen aan die de intimiteit zullen bevorderen.


Relatietherapie ook als er (nog) geen problemen zijn?

Relatietherapie moet je beschouwen als een gezonde vorm van "APK" en begin daar dus niet te laat aan. Uit onderzoek blijkt dat partners door schaamte gemiddeld zo'n 6 jaar te laat een therapeut bezoeken (bron: AD, Vivian de Gier 17-09-2019).

Als je doel is om samen te leven en te groeien, dan is het verstandig om af en toe hulp te vragen en nieuwe inzichten te krijgen. Neem dus gerust voor een vrijblijvend gesprek contact op.