Workshop Persoonlijk Plan

Om nieuwe inzichten, ideeën, gedachten en afspraken voor je te laten werken, is het een must om een
goed doordacht en helder plan op te stellen. Door zo op een gestructureerde wijze vast te leggen wat is
geleerd en hoe vanaf nu toe te passen, is het mogelijk om ook op de langere termijn nieuwe en
bestendige resultaten te halen.


Binnen het jaarplan wordt apart aandacht gegeven aan doelstellingen op het gebied van
werk, privé, gezondheid, sport en andere onderdelen.

Groepsgrootte: 6 - 12