Marl van der Toorn

Bedrijfsadviseur en Coach

Workshops, (jaar)trajecten, presentaties.

Als bedrijfseconoom, eigenaar, directeur en manager heb ik in veel bedrijven de interne processen kunnen bestuderen. Met de opgedane kennis en ervaring adviseer en coach ik sinds 1994 managers, directieleden en eigenaren op het gebied van hun persoonijke ontwikkeling, complexe organisatievraagstukken, leiderschap en teamontwikkeling.

Mijn begeleiding begeeft zich op het snijvlak van de koers en resultaten van een organisatie, van authentiek leiderschap en effectieve samenwerking in teams en van congruente en succesvolle medewerkers. Met een scherp oog voor zichtbare en onzichtbare processen in organisaties. Vanuit inzicht naar beweging en resultaat. Naar een vitale organisatie.

Binnen organisaties en teams richt ik mij op een helder inzicht in de verschillende persoonlijkheden van de teamleden, onderling begrip en vertrouwen, transparantie, effectieve besluitvorming, samenwerking en het behalen van de gewenste resultaten

Mijn individuele coaching zet ik in bij disfunctioneren, verhoogd ziekteverzuim, loopbaanontwikkeling en het veranderen van gedragspatronen voortkomend uit persoonlijkheidsdynamiek.

Mijn theoretische opleiding heb ik genoten aan de Erasmus Universiteit Rotterdam (bedrijfseconomie), gevolgd door een interne coach opleiding bij Shell, interessante functies binnen diverse grote en keine bedrijven en interim opdrachten bij vele bedrijven.

Veel waarde hecht ik aan mijn persoonlijke ontwikkeling en ik heb daarom op meerdere terreinen cursussen en trainingen gevolgd die ook van toegevoegde waarde zijn gebleken bij het coachen en ontwikkelen van de mensen en teams waarmee ik werk.

Ervaring heb ik opgedaan in profit en non profit omgevingen zoals de (petro-) chemie, kleinmetaal, detailhandel, ICT, accountants, evenementenbegeleiding, (tele)communicatie, gezondheidszorg en welzijn, gemeenten, productie, onderwijs, auto industrie, zakelijke dienstverlening, e-commerce en uitzendbranche.

Door de samenwerking met 30 senior adviseurs kan ik ook bij grote bedrijven aan langdurige projecten en complexe organisatie vraagstukken bijdragen (onder meer Randstad, Prorail, ANWB, Stedin, Joulz, Evides).

Drs. M.P.G. van der Toorn

0653317873

Referenties:

Marl geeft je inzichten die je verder helpen. Hij helpt je om jezelf en je eigen functioneren te verbeteren. Ik heb van Marl lessen geleerd voor het leven, lessen die zowel zakelijk als privé toe te passen zijn in tal van situaties. Ik beveel hem van harte aan.

Marl heeft ervoor gezorgd dat ik weer aan het werk ben! En met heel veel plezier!

Mijn oude patronen heb ik eindelijk kunnen doorbreken. En ik werk weer met plezier (bij een andere werkgever)!

Marl, ik had veel eerder naar je toe moeten gaan. Dan had ik al die ellende niet zolang bij me gedragen. Dank je wel!

In the crowdeded market place of personal and group coaching, Marl stands out for his genuine interest in the people he works with.

Marl is een resultaatgerichte coach, die zegt waar het op staat, en er niet omheen draait. Zijn aanpak is vriendelijk, maar nooit soft. Hij is professioneel, maar nooit onpersoonlijk.

Marl is een coach die met rust en goed luisteren je een spiegel voorhoudt. Met gerichte vragen zet hij je aan het denken en laat je tot inzichten komen. Zonder te forceren pakt hij moeilijkheden en dilemma's aan.

Marl heb ik leren kennen niet alleen als een top PROFESSIONAL maar ook een top MENS!

Zijn kennis en inlevingsvermogen op het gebied van teams en de teamleden binnen het team hebben mij geleerd anders naar het team en de teamleden afzonderlijk te kijken.

Zet mensen in hun sterkte.

Het delen van de sterke en zwakke punten van je teamleden in het team creëert respect voor ieder teamlid waardoor het team ook echt als team gaat functioneren.

Marl beschikt over de mogelijkheid om zowel in een op een coachingsgesprekken als in teamsessies mensen weer in zichzelf te laten geloven.

De sterke punten naar boven te halen, en zich bewust te laten zijn van de minder sterke punten waardoor het uiteindelijke effect zich dubbel uitbetaalt.

De persoon gelooft (weer) in zichzelf, is zich beter bewust van zijn/haar kwaliteiten alsmede minder sterke kanten waardoor het team als geheel beter functioneert en presteert.

Ongelooflijk hoe je vrijwel direct een sfeer van openheid en vertrouwen creëert.

Ik heb veel cursussen gedaan. Vaak zo vaag. Hier eindelijk alles to the point en toepasbaar in mijn werk.