Coaching en Bedrijfsadvies

Welkom bij Van der Toorn Coaching & Bedrijfsadvies

Onze programma's:


Individuele coaching/persoonlijke ontwikkeling

Investeren in persoonlijke ontwikkeling geeft groei- en veranderprocessen van individuen en organisaties een krachtige impuls. Je persoonlijk ontwikkelen betekent je bewust worden van wat jou inspireert en jouw talenten en vermogens tot volle potentie brengen. Medewerkers en leidinggevenden die sterk handelen vanuit deze eigen kracht leveren een zeer waardevolle bijdrage. Dat geeft een grote mate van voldoening. Voor jezelf, én voor het team of de organisatie waarin je werkt.

Meer info >>


Teamontwikkeling

Een goede samenwerking in teams is van groot belang voor het succes van de organisatie. Gerichte teamontwikkeling pakt de belangrijkste knelpunten binnen team aan zodat teams zich kunnen ontwikkelen tot een volwassen niveau. Het brengt een goede basis van vertrouwen, het vermogen om goede discussies te voeren, betrokkenheid en persoonlijke verantwoordelijkheid en een gezamenlijke focus op teamresultaten. Een goed team bestaat uit mensendie elkaar aanvullen, elkaars zwakke punten opvangen en elkaars sterke punten tot hun recht laten komen

Meer info >>


Workshop Persoonlijk Plan

Om nieuwe inzichten, ideeën, gedachten en afspraken voor je te laten werken, is het een must om een
goed doordacht en helder plan op te stellen. Door zo op een gestructureerde wijze vast te leggen wat is
geleerd en hoe vanaf nu toe te passen, is het mogelijk om ook op de langere termijn nieuwe en
bestendige resultaten te halen.

Binnen het jaarplan wordt apart aandacht gegeven aan doelstellingen op het gebied van
werk, privé, gezondheid, sport en andere onderdelen.

Groepsgrootte: 6 - 12

Meer info >>


Team workshop: Conflicthantering

In deze workshop ga je je eigen patronen bij conflicten en de patronen van anderen herkennen. Met dit inzicht wordt in deze workshop verder geoefend met gesprekstechnieken, het geven en ontvangen van feedback, actief luisteren en het maken en nakomen van gezamenlijke afspraken.

De workshop Conflicthantering wordt gegeven aan groepen managers/medewerkers.

Groepsgrootte: 6 - 12

Meer info >>


Interessant artikel:


Workshop Enneagram

Het Enneagram is een effectief instrument voor persoonlijke- en teamontwikkeling. Het is een eeuwenoud model met 9 persoonlijkheidsprofielen en geeft inzicht in denk-, gevoels-, en gedragspatronen.

Elk profiel kent een goed ontwikkelde en geconditioneerde strategie om zichzelf, anderen en de omgeving tegemoet te treden en heeft eigen kwaliteiten, valkuilen, drijfveren en ontwikkelingspunten. De typen verschillen in wat ze nastreven, waar ze hun aandacht op richten, wat ze vermijden, in hoe ze communiceren en leiding geven.

Het persoonlijkheidsmodel wijst tevens de weg voorbij de beperkingen van de persoonlijkheid en laat een breder perspectief van mens-zijn zien. Kortom, de wijsheid van het Enneagram is een aanwinst voor leidinggevenden, managers en medewerkers op elk niveau van de organisatie en geeft veel inzichten en handvatten voor problemen in (privé) relaties.

Meer info >>