Leiderschap, teamcoaching, organisatie ontwikkeling, omgangsvormen


Niet tevreden over uw team?

Download de 3 minuten team scan om snel inzicht te krijgen hoe uw team scoort op de gebieden:

  • aanpassingsvermogen

  • kraakheldere communicatie

  • gebruikmaken van elkaars kwaliteiten

  • resultaatgerichtheid

  • pro-actief leiderschap

En neem contact op voor een goed gesprek.


Uw team een topteam


Nieuw:

Recent onderzoek van het CNV geeft aan dat 2.000.000 werkenden last hebben van een onveilige werksfeer, pesten en intimidatie

Door de recente aandacht voor ongewenst gedrag, word ik steeds meer door directieleden gevraagd aandacht te geven aan gewenste en ongewenste omgangsvormen binnen een team of het bedrijf. Dit kan zijn omdat er nog geen aandacht gegeven wordt aan omgangsvormen, er nog geen (vanzelfsprekende toegang tot de) vertrouwenspersoon is, de directie alles wil doen om plegers te doordringen welke verantwoordelijkheid zij hebben of omdat het nodig is om medewerkers te trainen in het zich uiten op het gebied van voor hem of haar gewenst en ongewenst gedrag.

Ongewenst gedrag heeft niet alleen betrekking op seksuele intimidatie, maar ook op pesten, discriminatie, agressie/geweld, intimidatie en belaging/staking. En ook op structureel overwerk, fysieke en mentale belasting, niet nee kunnen zeggen e.d.

Deze onderwerpen behandel ik op een open en voor ieder toegankelijke wijze binnen een teamtraining. Door het onderwerp "omgangsvormen binnen dit team/bedrijf" te behandelen, gaan "plegers" beseffen welke verantwoordelijkheid zij hebben, worden "slachtoffers" mondiger en wordt daar waar nodig de weg naar een vertrouwenspersoon (eventueel via mij) gemakkelijker gevonden.

Neem contact op voor een vertrouwelijk gesprek (leidinggevende of medewerker).


Leiderschapsontwikkeling

Dat is toch alleen voor onervaren managers? Het gaat toch goed zo? Wat kan een coach mij nog leren?? Deze vragen krijg ik regelmatig.

Het programma leiderschapsontwikkeling geeft uw managers de inzichten en handvatten om daadwerkelijk een inspirerende leider te zijn. Door eerst eens stevig in de spiegel te kijken. Niet altijd even leuk, maar wel noodzakelijk.

Uw managers gaan authentieker, krachtiger en effectiever leidinggeven. Ook degenen die "niet hard genoeg" zijn. En zeker degenen die "te hard zijn". (Zoveel managers zoveel smaken).

Ze weten medewerkers beter te stimuleren. Volgen en houden anderen aan een kraakheldere koers. Bereiken sneller de gewenste resultaten. Hebben ook meer plezier in het leidinggeven. En uw werknemers? Vul maar in.

Meer info>>Teamontwikkeling

Wat maakt dat ook mijn team in de praktijk geen (h)echte team is? Waarom erkennen en gebruiken we elkaars kwaliteiten niet goed? Hoe krijg ik nog meer vertrouwen en openheid? Zonder dat iedereen zijn eigen gang gaat?

Gerichte teamontwikkeling pakt de belangrijkste knelpunten binnen jouw team aan. Zodat ook jouw team zich sneller ontwikkelt tot een volwassen niveau. Het brengt een bredere basis van vertrouwen. Echt vertrouwen. In elkaar en in ieder persoonlijk. Let op, je krijgt er wel gratis pittigere discussies voor terug. Want ieder voelt voelt meer betrokkenheid en persoonlijke verantwoordelijkheid. Maar daar schrik jij toch niet van?

En wat denk je wat dit allemaal doet met de teamresultaten? Mooi meegenomen, toch?

Meer info >>


Individuele begeleiding/persoonlijke ontwikkeling: Even the best ones need a coach...

Ik ben toch niet gek? Waarom heb ik een coach nodig? Deze twee vragen stelde ik mijzelf ooit. En hoor ik vaak als iemand mij als coach krijgt aangereikt. Blijkbaar ligt er een taboe op gecoacht worden. Die ander heeft broodnodig advies nodig, maar ik?

Investeren in mijn persoonlijke ontwikkeling met behulp van een coach gaf mij een krachtige impuls aan mijn groei als mens, partner, manager, vader en coach. Je wilt niet weten hoeveel inzichten ik (en niet allemaal even prettig...) heb gekregen over mijzelf. En ook over anderen. Over mijn eigen rugzak. Over samenwerken. Teamwork. Leidinggeven. Trauma's. Doelen stellen. Zaken afmaken. En ga zo maar door...

Je persoonlijk ontwikkelen betekent je bewuster worden van wat jou inspireert. Je kan sneller jouw talenten en vermogens tot volle potentie brengen. De tools en handvatten vanuit het zakelijk coachen, blijken ook waardevol voor ieders privéleven. Ook een coach, manager of directeur is net als jij een mens met emoties, vragen, onzekerheden en rugzakken.En het is heerlijk om eens met een onafhankelijk iemand te praten over wat jou bezighoudt of tegenhoudt. Over wat je willt veranderen, stoppen of starten.

Meer info >>


Wat klanten zeggen

Startend in een nieuwe rol als MT lid en leidinggevende waarin ik samen met 12 middelmanagers een afdeling van 200 medewerkers ging aansturen, heb ik vijf jaar geleden direct vanaf de start Marl ter begeleiding in de arm genomen. Wat een verrijking. In een mix van personal coaching van mij en, naar behoefte, van sommige middelmanagers, groepsgewijs of individueel, fungeerde Marl met luttele inspanningen als smeerolie die mijn leiderschap en het functioneren van mijn team merkbaar en meetbaar stukken effectiever maakte. Aanrader!

Robbert Wever, Manager Infra, Evides Waterbedrijf

Marl heb ik leren kennen niet alleen als een top PROFESSIONAL maar ook een top MENS! Met zijn ondersteuning zijn we naar een hecht team gegroeid.

Ongelooflijk hoe snel je een sfeer van vertrouwen en openheid creëerde! Je zette de mensen in ons team in hun sterkte waardoor wij met plezier onze doelen blijven behalen.