Van der Toorn Coaching

Welkom bij Van der Toorn Coaching

Specialist in teamcoaching, individuele coaching, loopbaanadvies,

begeleiding managers en topsporters.

Onze programma's:

NIEUW

Ben je de uitdaging in je huidige baan kwijt?

Of wil je eens sparren met een onafhankelijk iemand over je carrière?

Gratis loopbaanadviezen voor 45 plussers

Minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid geeft werkenden van 45 jaar en ouder een gratis loopbaanadvies via erkende loopbaanadviseurs.

Dit betekent dat jij een paar keer (in totaal 4 uur) met ons om de tafel kunt en jouw wensen, zorgen, irritaties en vragen uitgebreid kunt bespreken. Je hoeft alleen een aanvraag formulier in te vullen.

Lees verder >>


Individuele coaching/persoonlijke ontwikkeling

Soms is het verstandig om een individueel traject in te gaan, waar achter gesloten deuren zaken besproken worden en handvatten aangereikt worden die je weer op weg helpen.

Waarom persoonlijke ontwikkeling?

De behoefte aan persoonlijke ontwikkeling kan ontstaan vanuit de wens om bepaalde resultaten te bereiken, om persoonlijke effectiviteit te vergroten, vanuit een gevoel van onvrede of stagnatie of vanuit de behoefte aan verdieping en groei. Op diverse manieren ondersteunen wij jou bij het vrijmaken van potentiële kwaliteiten jij optimaal kan functioneren in jouw context.

Meer info >>


Teamtraining

In deze training zorgen wij dat jullie echt als een team gaan functioneren. We werken aan het (verder) opbouwen van vertrouwen, het vermogen om constructieve discussies aan te gaan, commitment, accountability, zelfkennis en het samen behalen van de gestelde doelen. Daarbij maken we gebruiken van diverse werkvormen, waarbij de input vanuit de persoonlijke intakegesprekken en uitkomsten van een quickscan van team(dis)functies als leidraad dient. De uitkomst van de twee eerste sessies is een bondig team jaarplan.

Een optimaal resultaat wordt gewaarborgd door de startsessies te laten vervolgen door een tweemaandelijkse consequente en betrokken begeleiding, waarbij de voortgang in resultaten en het handelen conform de gemaakte afspraken voortdurend voor iedereen zichtbaar wordt gemaakt.

Groepsgrootte: 8 - 12

Meer info >>


Workshop Persoonlijk Plan

Om nieuwe inzichten, ideeën, gedachten en afspraken voor je te laten werken, is het een must om een
goed doordacht en helder plan op te stellen. Door zo op een gestructureerde wijze vast te leggen wat is
geleerd en hoe vanaf nu toe te passen, is het mogelijk om ook op de langere termijn nieuwe en
bestendige resultaten te halen.

Binnen het jaarplan wordt apart aandacht gegeven aan doelstellingen op het gebied van
werk, privé, gezondheid, sport en andere onderdelen.

Groepsgrootte: 6 - 12

Meer info >>


Team workshop: Conflicthantering

In deze workshop ga je je eigen patronen bij conflicten en de patronen van anderen herkennen. Met dit inzicht wordt in deze workshop verder geoefend met gesprekstechnieken, het geven en ontvangen van feedback, actief luisteren en het maken en nakomen van gezamenlijke afspraken.

De workshop Conflicthantering wordt gegeven aan groepen managers/medewerkers.

Groepsgrootte: 6 - 12

Meer info >>


Interessant artikel:


Workshop Enneagram

Het Enneagram is een effectief instrument voor persoonlijke- en teamontwikkeling. Het is een eeuwenoud model met 9 persoonlijkheidsprofielen en geeft inzicht in denk-, gevoels-, en gedragspatronen.

Elk profiel kent een goed ontwikkelde en geconditioneerde strategie om zichzelf, anderen en de omgeving tegemoet te treden en heeft eigen kwaliteiten, valkuilen, drijfveren en ontwikkelingspunten. De typen verschillen in wat ze nastreven, waar ze hun aandacht op richten, wat ze vermijden, in hoe ze communiceren en leiding geven.

Het persoonlijkheidsmodel wijst tevens de weg voorbij de beperkingen van de persoonlijkheid en laat een breder perspectief van mens-zijn zien. Kortom, de wijsheid van het Enneagram is een aanwinst voor leidinggevenden, managers en medewerkers op elk niveau van de organisatie en geeft veel inzichten en handvatten voor problemen in (privé) relaties.

Meer info >>